Đây là hình ảnh về buổi thực hành tại Trường đại học khoa học tổng hợp nhân sinh tại Nhật Bản – là trường liên kết với Trường đại học y khoa Tokyo Việt Nam. Tại các buổi thực hành này, sinh viên được thực hành quan sát và phân tích mang tính Vận động học các thao tác hoạt động thông thường, nó bao gồm cả việc các em quan sát và phân tích các hoạt động của nhau. Mô phỏng những khó khăn trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân để sinh viên học về phương pháp hỗ trợ thực hiện thao tác, luyện tập các thao tác, phương pháp hướng dẫn thực hiện thao tác và cách sử dụng dụng cụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày.