Sinh viên sẽ được các giảng giàu kinh nghiệm hướng dẫn thực tập, đến khi tốt nghiệp, các em sẽ được học các kiến thức và kỹ thuật cơ bản của Vật lý trị liệu.