Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu là người có nhiều cơ hội tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, là người đóng vai trò quan trọng trong đội ngũ nhân viên y tế. Do đó, kỹ thuật viên Vật lý trị liệu cần thiết phải có kỹ năng giao tiếp tốt với những người phụ trách các bộ phận khác trong cơ sở y tế để có thể phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp những dịch vụ chăm sóc tốt nhất.