Nhà trường đã trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ cho việc học tập của sinh viên.